Savetovanje i edukacija


Naša misija, ideja i poslovni model je da zajedno sa klijentom osmislimo i dizajniramo najbolje poslovno rešenje a onda zajednički pronađemo najoptimalniji način implementacije.


Odlučili smo da se od mnoštva lokalnih i stranih kompanija razlikujemo u potpunosti po pitanju saradnje sa našim poslovnim partnerima. Ideja nam nije prodati, nametnuti ili ubediti nego porazgovarati, saslušati i naučiti a zatim primenjujući dugogodišnje iskustvo te vrhunsku saradnju sa različitim proizvođačima i implementatorima iz svih segmenata IT-a omogućiti našim klijentima korištenje najoptimalnijih i najekonomičnijih rešenja bilo da se radi o običnoj nabavci licenci za operativni sistem ili da se radi o potpunoj optimizaciji poslovnih procesa i implementaciji kompleksnih Business Process Management rešenja.

Poslovno savetovanje

Činjenica je da dobar i zdrav rast firme uzrokuje mnogo zadovoljstva i poslovne satisfakcije međutim, sa sobom nosi i opasnosti koje ako se zanemaruju mogu dovesti do ozbiljnih problema pa čak i do propasti kompanije. Jedan od najčešćih scenarija jeste mala porodična firma koja zahvaljujući dobroj ideji i dobrom plasmanu proizvoda na tržište naglo poraste i ljudi koji su odlični za osnovni posao kojim se firma bavi iznenada postanu svesni da im organizacija rada, veštine komunikacije pa ni sama vizija smera razvoja kompanije nisu jasni. To je momenat kada kompanija ili odluči da preduzme konkretne korake ili krene polako da smanjuje obim poslovanja. Mi u Mojsiju, zahvaljujući skoro dve decenije iskustva u organizaciji poslovanja različitih industrija smo u mogućnosti da vam ponudimo eksterni pogled, objektivan sud kao i predlogerešenja kroz izradu krtko i dugoročnih planova razvoja vaše kompanije. Za Vas kreiramo poslovnu i prodajnu strategiju i osposobljavamo poslovni tim.
Naši članovi tima imaju dugogodišnje iskustvo u vođenju komplikovanih i zahtevnih poslovnih procesa te su u mogućnosti prepoznati i razlikovati realne poslovne prilike od neizvesnih i teško ostvarivih poslovnih poduhvata. U slučaju komplikovanih projekata koji odudaraju od Vaše ustaljene poslovne prakse, nudimo zajednički nastup prema klijentu u sa ciljem da koristeći dugogodšnje iskustvo u prodaji i pregovorima maksimiziramo vaše šanse za postizanje poslovnog uspeha.
Posedujući znanja preuzeta na nekim od najprestižnijih svetskih prodajnih treninga kao i iskustvo "sa terena" kreirali smo jedinstven prodajni trening koji obuhvata najbolje svetske prakse prodaje vodeći računa o specifikumu lokalnog tržišta. U mogučnosti smo Vama i Vašem timu ponuditi specijalno kreirani program koji je detaljno osmišljen na osnovu gore spomenutog u kombinaciji sa industrijom u kojoj se nalazite, proizvodom-uslugom koje plasirate, klijentima sa kojima se susrećete te omogućiti Vašoj prodaji da raste u skladu sa povećanjem obima poslovanja i kompleksnosti tržišta na kojem nastopate.